Nytt

Aktuellt

Vi söker bla. sekreterare till styrelsen! Om du är intresserad kontakta Camilla Bjelvén port E 073 594 11 58Tvättstugeregler:

Städningen av tvättstugor och torkrum är indelade i två delar: Den städning du utför "Varje gång" du tvättat och den du gör "Vid behov" (SE Anslagen/Regler vid tvättstugan). UTFÖR "Vid behov" tex. våttorkning av golv, torkning av lister eller rengöring av golvbrunnar och notera sedan på loggen: NÄR,  VAD och VEM (lgh).   

Du behöver alltså INTE skriva upp den städning du utför "Varje gång" du tvättar, ex. torka tvättmaskinerna, tömma dammet ur torktumlaren.

Syftet är att få en jämnare fördelning och bättre nivå på städningen i tvättstugorna. LAGOM - inte för ofta och inte för sällan eller av samma person. Kolla vad och när det städades senast. Och bedöm själv när och vad du bidrar med "Vid behov". Tack!


Inglasning av balkong:

Villkor: 

  • Du måste själv söka bygglov hos kommunen.

  • www.lumon.se  Bygglovet gäller endast den typ av inglasning som ej har synliga skarvar.

  • En bygganmälan måste lämnas in för varje inglasning.

  • Kontakta styrelsen innan inglasning utförs.

  •