Nytt

Aktiviteter

Här hittar du information om olika slags aktiviteter som rör ditt boende och vår samvaro i föreningen BRF Källunden.

Trädgårdslanden

Välkommen att odla dina egna grönsaker och örter i våra trädgårdsland!

Uteplatsen

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna att använda uteplatsen på berget. Kom ihåg att hålla snyggt i vår fina natur kring berget. Vi ses kring grillen i sommar!

Grillgaller finns i barnvagnsförrådet i stora huset, under E porten

Årlig containertömning

Varje år hyr vi en container för att alla ska kunna slänga grovsopor. Under annan tid på året lämnar var och en sina grovsopor på returstationen i Moraberg eller liknande. Datum för gemensamma städdagar annonseras under fliken "Aktuellt".

Balkongstädning

För att inte skada våra balkonger och orsaka onödigt slitage är det jätteviktigt att alla medlemmar ser till att ta bort snön under vintern. Detta är viktigt för allas skull och för att vi inte i onödan ska behöva reparera balkongerna och dra på oss stora kostnader för detta.

Gemensamma städdagar

Nästa gemensamma städdag sker till hösten, inget datum fastställt än: Se fliken Aktuellt.

Planerat/pågående underhåll av fastigheten

I nuläget pågår löpande underhåll samt inventeringar av fastigheterna för uppdatering av underhållsplan. Under budgetåret 2017 ligger dränering vid port D, E runt till garaget, som kommande aktiviteter i underhållsplanen.